داستان ما

داستان ما

ما هم مثل شما دغدغه افزایش اعضای کانال های خودمان را داشتیم. به سراغ کسانی رفتیم که اعضای فیک می دادند. دیدیم فایده ای ندارد. به سراغ افرادی رفتیم که می گفتند اعضای واقعی به کانال می آورند. دیدیم آن ها هم فقط اکانت های واقعی می سازند. ولی پشت همه اکانت ها فقط یک نفر است. پس هیچ سودی برای ما نداشتند. هیچ راهی برای افزایش اعضا به غیر از اینکه هر شب زمان بگذاریم و تبادل انجام دهیم و یا هزینه های سنگین تبلیغات بدهیم نداشتیم. پس تصمیم گرفتیم خودمان راه جدیدی خلق کنیم.

فقط ثبت نام کنید. هیچ فعالیتی نیاز ندارید. بقیه کار با ما!

آخرین مقالات