نیترومر چه کاری برای من انجام می دهد؟

نیترومر - Nitromer

نیترومر چیست؟

نیترومر یک ربات است که به رشد و عضو گیری کانال های با کیفیت شما کمک می کند. نیترومر مثل یک موجود زنده رشد می کند.

نیترومر چه کارهایی انجام می دهد؟

تبادل لیستی (رایگان)

با ایجاد یک تبادل لیستی هوشمند و خودکار، تنها با یک بار تنظیم کانال خود در سامانه، به صورت خودکار تبادل لیستی در زمان های مورد نظر در کانال شما انجام خواهد شد.

مدیریت تبلیغات

با مدیریت ارسال بنرهای تبلیغاتی در کانال های ثبت نام شده، هم نیاز کسب و کارها به تبلیغات را مرتفع می سازد و هم کانال های تلگرامی را به یک درآمد ثابت و مستمر می رساند.

چطور از نیترومر استفاده کنم؟

تنها کافیست شما در ربات نیترومر ثبت نام کنید؛ کانال های خود را را درون آن ثبت کرده، آن را مدیر کانال خود کنید و زمانی برای تبادل انتخاب کنید. مابقی کار توسط ربات انجام می شود. به صورت خودکار تبادل انجام شده و حذف می شود.

ورود به ربات نیترومر

آیا نیترومر هزینه ای دارد؟

نیترومر بخش های مختلفی دارد. بخش هایی از آن مثل تبادل لیستی کاملا رایگان است. ولی استفاده از بخش های دیگری مثل بنرهای تبلیغاتی نیازمند هزینه است.