مقالات

باز مهندسی تبادل لیستی

باز مهندسی تبادل لیستی

از آنجایی که چیدمان لیست های تبادل بر اساس تعداد اعضا مشکلات زیادی دارد و معمولا ادمین های کانال ها از این شیوه رضایت ندارند تصمیم گرفتید نحوه چیدمان کانال ها را باز مهندسی کنیم. مشکلات چیدمان لیست تبادل بر اساس تعداد اعضا فیک بودن اعضا کانال های زیادی برای اینکه نشان دهند فالورهای زیادیRead more about باز مهندسی تبادل لیستی[…]